Zapytanie ofertowe na kurs Operatora koparko-ładowarek

Zapytanie ofertowe na kurs Operatora koparko-ładowarek z projektu Krok do Przodu – Etap II

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu „Operator koparko-ładowarek” w ramach projektu „Krok do przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”

Zapytanie ofertowe po wprowadzeniu zmian. Termin składania ofert został wydłużony do 05.09.2019