Centrum Integracji Społecznej

Historia CIS

Centrum Integracji Społecznej w Pucku zostało powołane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Małe Morze” w Pucku. Decyzją Wojewody pomorskiego z dnia 18.10.2011 r. nadano status Centrum na okres pierwszych 5 lat. Kolejna decyzja z dnia 17.10.2016 r. przedłużyła ten status na okres kolejnych 5 lat.

Naszym celem jest aktywizacja mieszkańców powiatu puckiego poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Do udziału w zajęciach Centrum są kierowane osoby, które otrzymują wsparcie: Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy z terenu powiatu puckiego.

Siedziba CIS mieści się w Pucku przy ul. E. Orzeszkowej 11

Sale szkoleniowe mieszczą się w Pucku przy ul. Kmdr E. Szystowskiego 10 oraz przy
ul. E. Orzeszkowej 11.

Podstawa prawna działania

  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217 z późn.zm.)
  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.).
  • Decyzja z dnia 18.10.2021r. Wojewody Pomorskiego w sprawie przedłużenia statusu Centrum o 5 lat.
Skip to content