Kadra CIS


Weronika Nowara

Dyrektor Centrum Integracji Społecznej

Email: w.nowara@pozytywneinicjatywy.pl

Michał Labuda

Kierownik warsztatu poligraficznego/Opiekun grup roboczych

Email: m.labuda@pozytywneinicjatywy.pl

Agnieszka Lubińska

Asystent rodziny/Animator środowiskowy

Email: a.lubinska@pozytywneinicjatywy.pl

Anna Mach

Asystent rodziny

Email: a.wiecka@pozytywneinicjatywy.pl

Anna Olender

Pośrednik pracy

Email: a.olender@pozytywneinicjatywy.pl

Romualda Białkowska

Mediator/opiekun uczestnika

Email: r.bialkowska@pozytywneinicjatywy.pl