Zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi cateringowej

Zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi cateringowej

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi cateringowej w ramach projektu „ Krok do przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”