Protokół wyboru oferty na usługę cateringową

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na usługę cateringowa dla uczestników projektu w ramach projektu „Krok do przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”