Protokół wyboru oferty „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na usługę szkoleniową dla uczestników projektu w ramach projektu „Aktywny Powiat Pucki – etap II”