Zapytanie ofertowe na kurs „Spawacz MAG 136” KDPII

Zapytanie ofertowe na kurs „Spawacz metodą MAG 136″

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu „Spawacz metoda MAG 136” w ramach projektu „Krok do przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”