Protokół wyboru oferty na catering CIS Puck – Stawiamy na Rozwój

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru na catering dla uczestników projektu w ramach projektu „CIS Puck – Stawiamy na Rozwój”