Zapytanie ofertowe na kurs „Kwalifikowany Pracownik Ochrony” KDPII

Zapytanie ofertowe na kurs „Kwalifikowany Pracownik Ochrony″

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu „Kwalifikowany Pracownik Ochrony” w ramach projektu „Krok do przodu aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym etap II”