Zapytanie ofertowe na kurs Pracownik Zieleni

Zapytanie ofertowe na kurs „Pracownik zieleni/Utrzymania porządku″

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu „Pracownik zieleni/Utrzymania porzadku” w ramach projektu „Krok do przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osó zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”