Protokół wyboru oferty na kurs „Pracownik Ochrony osób i mienia” KDPII

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na kurs „Pracownik Ochrony osób i mienia” dla uczestników projektu w ramach projektu „Krok do Przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”