Zapytanie ofertowe na kurs „Pracownik ochrony osób i mienia”

Zapytanie ofertowe na kurs „Pracownik ochrony osób i mienia″

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu „Pracownik ochrony osób i mienia” w ramach projektu „Krok do przodu aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym etap II”