Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 22.04.2020 na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego

Centrum Integracji Społecznej w Pucku informuję, że zgodnie z zapisem XVI punkt 7 Zapytania ofertowego z dnia 22.04.2020r. dotyczące poradnictwa psychologicznego indywidualnego w Projekcie Aktywator – etap II, postępowanie zostaje unieważnione bez podania przyczyny.