Protokół wyboru oferty na przeprowadzenie doradztwa zawodowego – Aktywator etap II

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na przeprowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnego dla uczestników projektu w ramach projektu „System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim – Aktywator – etap II”