Ogłoszenie o pracę na stanowisko „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze/Centrum Integracji Społecznej ogłasza nabór na stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

  • 1/4 etatu
  • Typ umowy: Umowa zlecenie

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Lokalna Grupa Działania Małe Morze w Pucku ogłasza nabór na stanowisko

Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie  minimum średnie lub wyższe (dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej)
• minimum roczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
• znajomość pakietu Microsoft Office
• umiejętność obsługi urządzeń biurowych
• umiejętność pracy pod presją czasu
• komunikatywność

Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku
• dobra organizacja czasu pracy
• własna inicjatywa oraz zaangażowanie

• prawo jazdy kat. B
Zakres obowiązków:
• pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe, wizyty lekarskie itp.• pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Projektu przy ich realizacji;
• pomoc w załatwieniu spraw urzędowych;

• pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

• pomoc w uzyskaniu niezbędnych do funkcjonowania sprzętów rehabilitacyjnych i innych


Oferujemy:
• umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji
• atrakcyjne wynagrodzenie
• możliwość rozwoju zawodowego
• możliwość realizacji własnych pomysłów
Wymagane dokumenty:
• CV

Miejsce pracy: Puck, ul. Orzeszkowej 11, teren powiatu puckiego

Osoby zainteresowane pracą na ww. stanowisku i posiadające odpowiednie kwalifikacje prosimy o wysyłanie dokumentów na adres Lokalna Grupa Działania Małe Morze, ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck