Protokół wyboru oferty na kurs „Kadry i Płace z obsługą programu Płatnik, Symfonia”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na kurs „Kadry i Płace z obsługą programu Płatnik, Symfonia” dla uczestników projektu w ramach projektu „Krok do przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”