Dzień Pracownika Socjalnego

„Nie jest stratą czasu niesienie pomocy”