Protokół wyboru oferty na kurs „Spawacz MAG 135” KDPII

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na kurs „Spawacz MAG 135” dla uczestników projektu w ramach projektu „Krok do przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”