Protokół wyboru oferty na „Szkolenie komputerowe ECDL DIGCOMP”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na przeprowadzenie szkolenia komputerowego ECDL DIGCOMP w ramach projektu ” Krok do przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”