Centrum Integracji Społecznej

Protokół z wyboru oferty na kurs „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na kurs „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych” dla uczestników projektu w ramach projektu „Krok do przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”

Skip to content