Protokół wyboru oferty na przeprowadzenie kursu „Spawacz TIG 141”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na przeprowadzenie kursu „Spawacz TIG 141″ dla uczestników w ramach projektu „Krok do Przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”