Notatka służbowa wyboru oferty na kurs zawodowy „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza notatkę służbową wyboru oferty na kurs zawodowy „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej” dla uczestników w ramach projektu „Pomorskie z Ukrainą”