Protokół wyboru oferty na kurs „Nauka języka polskiego”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na przeprowadzenie kursu „Nauka języka polskiego” dla uczestników w ramach projektu „CIS Puck – Stawiamy na Rozwój”