Kadra CIS


Weronika Nowara

Dyrektor Centrum Integracji Społecznej

Email: w.nowara@pozytywneinicjatywy.pl

Michał Labuda

Kierownik warsztatu poligraficznego/Pośrednik pracy

Email: m.labuda@pozytywneinicjatywy.pl

Agnieszka Lubińska

Pośrednik pracy/Asystent integracyjny

Email: a.lubinska@pozytywneinicjatywy.pl

Anna Mach

Asystent rodziny/Animator środowiskowy

Email: a.wiecka@pozytywneinicjatywy.pl

Anna Olender

Pracownik socjalny

Email: a.olender@pozytywneinicjatywy.pl

Romualda Białkowska

Mediator/Opiekun uczestnika/Mentor

Email: r.bialkowska@pozytywneinicjatywy.pl