Aktualności

Komunikat w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2

Komunikat dla podmiotów zatrudnienia socjalnego w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2 Wypłata świadczeń integracyjnych W MRPiPS toczą się obecnie prace nad rozwiązaniami prawnymi (zmiany w tzw. specustawie dotyczącej przeciwdziałania COVID-19), które pozwolą wypłacić uczestnikom CIS  świadczenia integracyjne w niezmienionej wysokości za okres zawieszenia zajęć. Rozwiązania te pozwolą wypłacić świadczenia w pełnej wysokości także w przypadku, w którym do zawieszenia zajęć w CIS doszło przed wejściem w życie nowych przepisów. Do momentu wejścia w życie opracowywanych rozwiązań legislacyjnych, w zakresie wyliczania wysokości świadczeń integracyjnych wypłacanych uczestnikom zajęć w centrach integracji społecznej należy stosować obowiązujące przepisy, w szczególności art. 15 ust. 6-7a ustawy o  zatrudnieniu socjalnym, traktując nieobecność uczestników spowodowaną zawieszeniem zajęć (w tym opieką nad dzieckiem do lat 8) jako nieobecność usprawiedliwioną. Po wejściu w życie nowych przepisów kierownicy CIS będą mogli złożyć korektę wniosku o refundację świadczeń integracyjnych. Zapewnienie funkcjonowania podmiotów zatrudnienia socjalnego Wskazane powyżej zmiany prawne obejmować będą również zabezpieczenie na dotychczasowym poziomie dofinansowania działalności CIS

Pokaż więcej →

Protokół wyboru oferty na kurs „Kosmetyczka” KDPII

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na kurs „Kosmetyczka” dla uczestników projektu w ramach projektu „Krok do Przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II” Protokół-wyboru-KosmetyczkaPobierz

Pokaż więcej →

Protokół wyboru oferty na kurs „Pomoc kuchenna”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na kurs „Pomoc kuchenna” dla uczestników projektu w ramach projektu „Krok do Przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II” Protokół-wyboru-oferty-Pomoc-kuchennaPobierz

Pokaż więcej →

Protokół wyboru oferty na kurs „Operator koparko-ładowarki”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na kurs „Operator koparko-ładowarki” dla uczestników projektu w ramach projektu „Krok do Przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II” protokół-wyboru-oferty-Operator-koparko-ładowarki-KDPIIPobierz

Pokaż więcej →

Zapytanie ofertowe na kurs „Kosmetyczka” KDPII

Zapytanie ofertowe na kurs „Kosmetyczka″ Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu „Kosmetyczka” w ramach projektu „Krok do przodu aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym etap II” Zapytanie-ofertowe-Kosmetyczka-KDPII-1Pobierz

Pokaż więcej →

Zapytanie ofertowe na kurs „Pracownik ochrony osób i mienia”

Zapytanie ofertowe na kurs „Pracownik ochrony osób i mienia″ Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu „Pracownik ochrony osób i mienia” w ramach projektu „Krok do przodu aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym etap II” zapytanie-ofertowe-PRACOWNIK-OCHRONY-OSÓB-I-MIENIA-2020-etap-II-3Pobierz

Pokaż więcej →