Protokół wyboru oferty na kurs Operatora koparko-ładowarek

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na przeprowadzenie kursu „Operatora koparko-ładowarek” w ramach projektu „Krok do przodu – aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”