Protokół wyboru oferty na kurs „Spawacz”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na kurs „Spawacz” w ramach projektu „Krok do przodu – aktywizcja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”