Zapytanie ofertowe dot. zapewnienia usługi cateringowej na zapewnienie usługi cateringowej „Krok do Przodu – etap II”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia usługi cateringowej dla uczestników w ramach projektu „Krok do Przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”