Zapytanie ofertowe „Kurs nauki języka polskiego”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze w Pucku ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie „Kursu nauki języka polskiego” dla uczestników w ramach projektu „Krok do Przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”