Zapytanie ofertowe na kurs komputerowy „ECDL DIGCOMP”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu komputerowego „ECDL DIGCOMP” w ramach projektu „Krok do przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”