Centrum Integracji Społecznej

Zapytanie ofertowe na kurs Kosmetyczka – KDP II

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu „Kosmetyczka” w ramach projektu „Krok do Przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”

Skip to content