Zapytanie ofertowe na kurs „Kurs Spawania metodą TIG 141”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza postępowanie ofertowe na przeprowadzenie kursu „Kurs spawania metodą TIG 141”