Zapytanie ofertowe na kurs „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej” KDPII

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej” w ramach projektu „Krok do Przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”