Protokół wyboru oferty na kurs „Magazynier z obsługą wózka widłowego”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na przeprowadzenie kursu „Magazynier z obsługa wózka widłowego” w ramach projektu „Krok do przodu – aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”