Protokół wyboru oferty na kurs „Stylizacja paznokci i stylizacja rzęs”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na przeprowadzenie kursu zawodowego „Stylizacja paznokci i stylizacja rzęs” w ramach projektu „Krok do przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”