Centrum Integracji Społecznej

Protokół wyboru oferty na wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych budynku Centrum Integracji Społecznej

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych budynku Centrum Integracji Społecznej w ramach projektu „Krok do przodu – aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”

Skip to content