Centrum Integracji Społecznej

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych w budynku Centrum Integracji Społecznej w Pucku

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych w budynku Centrum Integracji Społecznej w Pucku w ramach projektu „Krok do przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych w budynku Centrum Integracji Społecznej w Pucku w ramach projektu „Krok do przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”

Skip to content