Protokół wyboru oferty na kurs „Spawacz MAG 136”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na kurs „Spawacz MAG 136” dla uczestników projektu w ramach projektu „Krok do Przodu – etap II”