Protokół wyboru oferty „Pomoc cukiernika”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na realizację kursu zawodowego „Pomoc cukiernika”