Protokół z zapytania ofertowego na kurs „Sprzedawca”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze zamieszcza protokół z przeprowadzenia zapytania ofertowego na kurs „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania”