Zapytanie ofertowe na kurs „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu „Sprzedawca z obsługa kas fiskalnych i programu do fakturowania” w ramach projektu „Krok do przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”