Centrum Integracji Społecznej

Zapytanie ofertowe na zapewnienie obsługi cateringowej – KDPII

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza zapytanie ofertowe na zapewnienie obsługi cateringowej dla uczestników projektu w ramach projektu „Krok do przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”

Skip to content