Centrum Integracji Społecznej

Protokół wyboru oferty na kurs „Kwalifikowany Pracownik Ochrony” KDPII

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na kurs „Kwalifikowany Pracownik Ochrony” dla uczestników projektu w ramach projektu „Krok do Przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”

Skip to content