Centrum Integracji Społecznej

Protokół wyboru oferty na kurs „Pracownik zieleni/utrzymania porządku”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na kurs „Pracownik zieleni/utrzymania porzadku” dla uczestników projektu w ramach projektu „Krok do Przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”

Skip to content