Protokół wyboru oferty na kurs „Stylizacja paznokci i rzęs”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na kurs „Stylizacja paznokci i rzęs” dla uczestników projektu w ramach projektu „Krok do Przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”