Centrum Integracji Społecznej

Protokół wyboru oferty na kurs „Magazynier z obsługą wózków widłowych” KDP II

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na kurs „Magazynier z obsług wózków widłowych” dla uczestników projektu w ramach projektu „Krok do Przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”

Skip to content