Protokół wyboru oferty na kurs „Pomoc kuchenna”

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na kurs „Pomoc kuchenna” dla uczestników projektu w ramach projektu „Krok do Przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”