Protokół wyboru oferty na przeprowadzenie poradnictwa prawnego – Aktywator etap II

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół wyboru oferty na przeprowadzenie poradnictwa prawnego dla uczestników projektu w ramach projektu „System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim – Aktywator – etap II”