Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 30.07.2020 na przeprowadzenie kursu „Kwalifikowany Pracownik Ochrony”

Centrum Integracji Społecznej w Pucku informuję, że zgodnie z zapisem XVI punkt 7 Zapytania ofertowego z dnia 30.07.2020r. dotyczące przeprowadzenia kursu „Kwalifikowany Pracownik Ochrony w Projekcie Krok do Przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II, postępowanie zostaje unieważnione bez podania przyczyny.