Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 15.09.2020 na przeprowadzenie kursu „Kosmetyczka”

Centrum Integracji Społecznej w Pucku informuję, że zgodnie z zapisem XVI punkt 7 Zapytania ofertowego z dnia 15.09.2020r. dotyczące przeprowadzenia kursu „Kosmetyczka” w Projekcie Krok do Przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II, postępowanie zostaje unieważnione bez podania przyczyny.